Treningstilbud Gui sk langrenn

2020-2021

        «SAMMEN – HURTIG – HARDT og GØY»


Treningstilbud Gui sk langrenn 2020-2021


Treningsgrupper i Gui sk langrenn

«SKILEIK» (7-8 år): 

«SKICROSS» (9-10 år)

«SPRINT» (11-12 år)

«DISTANSE» (13-14 år) 

«TEAM EID» (HL/15-16)

«TEAM VESTMARKA (17-20 år)

«TEAM AKTIV» (Treningsfelleskap for mosjonister)


I tillegg er det mulig å delta på «ekstratrening» for utøvere i alderen 2007-2011 med våre ungdomstrenere Sebastian og Lars.


Egen spondgruppe: «Fredagstrening GUI Langrenn 2007 til 2011 årganger» (WRSOG)


Kontaktperson: Lasse Kollerud: kollerud@msn.com, tlf: 97145917SKILEIK: (7-8 år)


Trening


 • Skileik og lekbetont barmarkstrening
 • Skileik på ski når snøen kommer
 • 1 trening pr uke a ca 45 min ved/fra Arnestad/Gjellum og Eidsletta når snøen kommer
 • Treningsdag fastsettes til høsten
 • Ved oppstart av «nytt kull» for 1. klassinger, skal utøverne gli inn i en allerede etablert gruppe. Nye hjelpetrenere fra «nytt kull» rekrutteres i løpet av oppstartsfasen.
 • Inndeling i grupper som er hensiktsmessig for å skape mest mulig aktivitet
 • Oppstart barmarkstrening etter høstferien 


Utstyr: 

Minimum ett par ski, sko og staver 


Konkurranse: 

Tilvenning i form av stafetter, deltakelse i lokale renn og klubbmesterskap 


Trenere:

1. Kristine Rognmo Hodge (hovedtrener)

2. Kristine Sahlberg 

3. Kjetil Presthegge 

4. Hans Kristian Hallén-Hasaas

Oppmann/kontaktperson:

Kristine Rognmo Hodge; Kristine_rognmo@hotmail.com tlf: 95064581


Informasjon og kommunikasjon:

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveiledning og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben


Spond: Egen Spondgruppe opprettes før oppstart når snøen har kommet.


SKICROSS (9-10 år) 

Trening


 • Lekbetont, med økt fokus på grunnleggende skiferdigheter og grunnleggende basisferdigheter (spenst, balanse, koordinasjon, løpsteknikk)
 • 1fellestrening pr uke: Dag og tidspkt fastsettes tilpasses andre aktiviteter og fastsettes førts til høsten.
 • Dele inn i grupper som er hensiktsmessig for å skape mest mulig aktivitet
 • Oppstart barmark etter høstferien
 • Mulighet for noen ekstra treninger etter interesse og behov (noen søndagsturer)
 • Oppstart barmark etter høstferien 
 • Prøve rulleski 


Utstyr: 


 • Minimum ett par ski, sko 
 • 2 par staver (klassisk og skøyting) for 9-10 år. 
 • Vi anbefaler ikke felleski for barn.


Konkurranse: 

 • Tilvenning i form av stafetter og treningsrenn. 
 • Stor deltakelse i utvalgte lokale skirenn og klubbmesterskap.


Trenere

1. Lasse Kollerud (hovedtrener)

2. Rikard Halvorsen

3. Terje Aas

4. Erik Øberg

5. Jan Erik Herregården, 

6. Lars Kippenes (ungdomstrener)


Oppmann/kontaktperson 


Lasse Kollerud; kollerud@msn.com, tlf: 97145917


Informasjon og kommunikasjon


Hjemmeside: www.guisk.no: På hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, , utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben


Spond: «GUI Langrenn SKICROSS»


SPRINT: (11-12 år)


Trening


 • 2 ganger pr uke 
 • Tirsdager 1830-2000
 • Torsdager 1830-2000

 • Deltakelse på weekendsamling i Torsby og Trysil
 • Noen søndagsturer ila vinteren
 • Forsiktig oppstart med variert barmarkstrening på vårparten eller etter skolestart (variert trening og turer i nærområdet)
 • En trening fra skolestart (velger dag som ikke kolliderer med andre idretter)
 • Oppstart barmark med 2 treninger pr uke etter høstferien 
 • En av øktene kan være på rulleski i kontrollerte former (skøyting)
 • Fokus på utvikling av treningskultur gjennom å stimulere til egentrening (hjemmelekse) og «avtaler» om trening med en kamerat eller familiemedlemmer. 


Trenere (2009):

1. Ole Asbjørn Solberg (hovedtrener)

2. Herman Roksund, 

3. Morten Ryen, 

4. Nils Erik Bjørnholt, 

5. Yngvar Fredriksen 

6. Linda Krogh Ødegaard


Trenere (2010)

1. Carl Petter Simonsen (hovedtrener)

2. Liv Simonsen, 

3. Erik Øberg 

4. Tuva Beate Gråthen 

5. Espen Nygård


Oppmann/kontaktperson:

2009: Ole Asbjørn Solberg; ole.asbjorn.solberg@lidmi.no, 90640805 og Morten Ryen; morryen@online.no, 90526299

2010: Liv Simonsen, liv.simonsen@carlings.com, tlf: 90415011 og Tuva Beate Gråthen, tuvabeate@gmail.com, tlf: 99346366


Utstyr: 


 • Ett par ski til hver stilart, kombisko 
 • To par staver (klassisk og skøyting)
 • Vi anbefaler ikke felleski som hovedpar.


Konkurranse: 

Fokus på å «knekke konkurranse-koden»- deltakelse i renn i varierte løyper og konk former (sprint, duostafett, skicross etc). Mål om stor deltakelse i lokale renn (klubbrenn/karusellrenn), Tour the Bærum, KM, Ungdomsbirken (for 2009 og eldre) og utvalgte kretsrenn.


Informasjon og kommunikasjon


Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk langrenn alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben 


Spond: «GUI Langrenn SPRINT» (BSHRF)


DISTANSE (13-14 år) 


Trening

 • Organisert treningstilbud fra 1. mai (1-2 ganger pr uke med variert innhold og «spontane» økter/turer.
 • Weekendsamlinger i Torsby og Trysil)
 • Oppsøker alternative steder for å få variasjon (eks Holmenkollen, Konnerud og Vestmarka)

 • Oppstart barmark med treningstilbud fra mai og mer systematisk fra høsten av: 
 • Tirsdag 1800-1930
 • Torsdag 1800-1930, evt man (1800-1930)

 • Mer skispesifikk barmarkstrening
 • Systematisk trening på rulleski
 • Vektlegging av styrketrening, spesielt for jenter
 • Tilrettelegging for mer systematisk egentrening 


Trenere

1. Tormod Rangnes (hovedtrener)

2. Tone Møgedal Skjellestad, 

3. Pål McCarthy 

4. Tore Hansteen


Oppmann/kontaktperson:

Tormod Rangnes, tomra@online.no, tlf: 90835716


Utstyr: 


 • 2 par ski (klassisk/skøyting) og 
 • evt et par treningsski/felleski, kombisko 
 • 2 par staver (klassisk/skøyting). 


Konkurranse: 

Delta på konkurranse jevnlig 

Stor deltakelse i kretsrenn, KM og Ungdomsbirken


Informasjon og kommunikasjon


Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk langrenn alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben


Spond: GUI sk Langrenn 07-08 «DISTANSE». Egen spondgruppe med detaljerte treningsplaner og aktiviteter 


TEAM EID/HL (15-16 år)

Team Eid er et samarbeid mellom Gui sk og DIF for å gi ungdommer et bedre sportslig tilbud.


Trening


 • 2-3 fellestreninger pr uke 
 • Tirsdag 1830-2000
 • Torsdag 1830-2000


 • Oppstart med 1-2 fellestreninger fra mai (ons og søn)
 • Økt fokus på egentrening
 • Fokus på samlinger (Torsby, Trysil og egne samlinger)
 • Prøveordning (hospiteringsordning) for ungdommer fra 14 års alder
 • Tilbud om individuell treningsplanlegging og veiledning


Trenere

1. Hans Petter Hotvedt (hovedtrener)

2. Vidar Johansen (hovedtrener)

3. Annie Nord (hjelpetrener, teknikk og treningsplanlegging)

4. Mads Rudin Resaland (hjelpetrener, teknikk og treningsplanlegging)


Oppmann/kontaktperson:

Einar Børve: einbor@gmail.com : tlf: 99585574


Utstyr:


 • Bør ha et treningspar og et konkurransepar i hver stilart
 • Bør ha klassisk og skøyterulleski med normal rullemotstand


Konkurranser:


 • Jevnlig deltakelse i renn
 • Stor deltakelse i Cup renn, KM, utvalgte kretsrenn, HL og Ungdomsbirken


Informasjon og kommunikasjon: 


Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben 


Spond: «Team Eid/HL 20/21»TEAM VESTMARK (17-20 år)

Team Vestmarka er for alle skiløpere uavhengig av grad av satsing. Her er det alt fra aktive langrennsløpere som ikke går mange skirenn til utøvere på juniorlandslaget. Hver enkelt klubb som er med i Team Vestmarka har anledning til å supplere med et klubbtilbud for å styrke det mindre lokale miljøet. Dette kan være organisert tilbud som styrketrening, ekstra teknikkøkter og mindre treningssamlinger. I tillegg forsøker vi å hjelpe hverandre med kjøregrupper, bistå med innspill rundt utstyr og prepp der det ikke er inkludert i Team Vestmarka. Utøverne finner hverandre også til egentreninger. Nytt for denne sesongen er at klubbene i Team Vestmarka har besluttet at det nå også er et tilbud til satsende seniorer som har tilhørighet i moderklubbene. Flere av trenerne er eksempelvis med i denne gruppa. Det er mye kompetanse i et så stort nettverk som Team Vestmarka har blitt. Er det noen med tilknytning til Gui SK som er nysgjerrig på noe, så er det bare hyggelig om en spør, så skal vi se om vi får gode svar i nettverket eller videre ut i øvrig nettverk. 

Frist for påmelding for utøverne er 1/6, da vil disse sidene bli oppdatert med riktige klubber, styremedlemmer, trenere og utøvere etc.

Se hjemmeside for mer info http://teamvestmarka.no og fra der får en også link til Facebook og Instagram. 

Frist for påmelding for utøverne er 1/6, da vil disse sidene bli oppdatert med riktige klubber, styremedlemmer, trenere og utøvere etc.

Kontaktperson: Marius Brustadmabrust@gmail.com, tlf: 950 36 022


TEAM AKTIV (senior) 


Breddetilbud for aktive mosjonister som ønsker å bli med i et treningsfellesskap med målsetting om å delta i turløp e.l.


Trening


 • 2 treninger pr uke 
 • Barmark (1 rulleski og 1 styrke). Onsdag 1830 og Søndag 1000.
 • På ski (1 intervalløkt og 1 langtur)
 • Teknikkurs for voksne på ski
 • Oppstart ultimo aug 


Trenere

Martin Danielsen¨


Oppmann/kontaktperson:

Martin Danielsen: email: Martin.Danielsen@gjensidige.no, tlf: 934 03 515


Utviklingsmål


 • Få med flest mulig på trening 
 • Flest mulig gjennomfører ett eller flere langløp/turrenn e.l.


Konkurranser

Flest mulig deltar i ett eller flere utvalgte turrenn (Vestergyllen, Grenaderen, Birken, Vasaloppet, Marcialonga e.l.) Informasjon og kommunikasjon

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.


FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben.


FB: «GUI sk Langrenn Team Aktiv»: Detaljer om treningsplaner og koordinering av aktiviteter

Levert av IdrettenOnline