Treningsgrupper Gui sk langrenn

2021-2022

 

«SKILEIK» (7-8 år)

«SKICROSS» (9-10 år)

«SPRINT» (11-12 år)

«DISTANSE» (13-14 år)

«TEAM EID» (HL/15-16)

«TEAM VESTMARKA (17-20 år)

«TEAM AKTIV» (Mosjonister)

  

«SAMMEN – HURTIG – HARDT og GØY»


Treningstilbud Gui sk langrenn 2021-2022

 

SKILEIK: (7-8 år)

Trening:

 • Skileik og lekbetont barmarkstrening
 • Skileik på ski når snøen kommer
 • 1 trening pr uke a ca 45 min ved/fra Arnestad/Gjellum og Eidsletta etter høstferien (tidlig november)
  1. Onsdager 1730-1830
 • Ved oppstart av «nytt kull» for 1. klassinger, skal barna integreres i allerede etablert grp
 • Nye hjelpetrenere fra «nytt kull» rekrutteres i løpet av oppstartsfasen.
 • Inndeling i grupper som er hensiktsmessig for å skape mest mulig aktivitet

Utstyr:

Minimum ett par ski, sko og staver


Konkurranse:

Tilvenning i form av stafetter, deltakelse i lokale renn og klubbmesterskap

 

Trenere:

 1. Kristine Sahlberg (hovedtrener)
 2. Terje Ås
 3. Heidi Løvstad
 4. Marianne Koldrup-Steen

 

Lagleder:

Heidi Løvstad: 4197602460, hei-loe@frisurf.no

Informasjon og kommunikasjon:

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere GUI sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag, utstyrsveiledning og sportsplan for gjeldende sesong.

FB: GUI sk Langrenn Alle: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben

FB: GUI Skileik 2013-2014

SPOND: Egen gruppe opprettes ved oppstart av trening (her kommer info om alle aktiviteter


 

 

SKICROSS (9-10 år) 

 

Trening

 • Lekbetont, med økt fokus på grunnleggende skiferdigheter og grunnleggende basisferdigheter (spenst, balanse, koordinasjon, løpsteknikk)
 • 1 trening pr uke fra aug til høstferien (ta hensyn til andre idretter)
  1. 1800-1900
 • 2 fellestreninger pr uke etter høstferien
  1. Tidspkt avklares ved oppstart
 • Dele inn i grupper som er hensiktsmessig for å skape mest mulig aktivitet
 • Oppstart barmark etter høstferien
 • Mulighet for ekstratrening på fredager (ungdomstrenere)
 • Prøve rulleski

 

Utstyr: 

 • Minimum ett par ski, sko
 • 2 par staver (klassisk og skøyting)
 • Vi anbefaler ikke felleski for barn.

 

Konkurranse: 

 • Tilvenning i form av stafetter og treningsrenn.
 • Stor deltakelse i utvalgte lokale skirenn og klubbmesterskap.

 

Trenere

 1. Lasse Kollerud (hovedtrener)
 2. Kristine Rognmo Hodge
 3. Jan Erik Herregården
 4. Erik Øberg
 5. Hans Kristian Hallen-Halsaas
 6. Kjetil Presthegge
 7. Nina Dirix

 

Lagleder:

Lasse Kollerud: 91115208, kollerud@msn.com

 

Informasjon og kommunikasjon

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, , utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.

FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben

Spond: GUI Langrenn SKICROSS: ULSCC

 


SPRINT: (11-12 år) 

Trening


 • Forsiktig oppstart med variert barmarkstrening på vårparten eller etter skolestart med 1 gang pr uke med tilvenning til rulleski eller annen variert trening og turer i nærområdet.
 1. Onsdag 1900-2015
 • Oppstart barmark med 2 treninger pr uke etter høstferien
  1. Tirsdag 1830-2000
  2. Torsdag 1830-2000
 • Mulighet for ekstratening på fredager (ungdomstrenere)
 • Deltakelse på weekendsamling i Torsby (skitunnel)
 • Noen søndagsturer ila vinteren
 • 1 av øktene kan være på rulleski i kontrollerte former (skøyting)
 • Fokus på utvikling av treningskultur gjennom å stimulere til egentrening (hjemmelekse) og «avtaler» om trening med en kamerat eller familiemedlemmer.

 

Trenere:

 1. Carl Petter Simonsen (hovedtrener)
 2. Liv Simonsen
 3. Tuva Beate Gråthen
 4. Espen Nygård
 5. Erik Øberg
 6. Rikard Halvorsen
 7. Terje Aas
 8. Vegar Bryhni

 

Lagleder:

Liv Simonsen: Liv.Simonsen@varner.com, 90415011

Utstyr: 

 • Ett par ski til hver stilart
 • Kombisko (anbefaler egne sko for skøyting og klassisk)
 • To par staver (klassisk og skøyting)
 • Vi anbefaler ikke felleski som hovedpar.

 

Konkurranse: 

Fokus på å «knekke konkurranse-koden»- deltakelse i renn i varierte løyper og konk former (sprint, duostafett, skicross etc). Mål om stor deltakelse i lokale renn (klubbrenn/karusellrenn), Tour the Bærum, KM, Ungdomsbirken (for 2010 og eldre) og utvalgte kretsrenn.

 

Informasjon og kommunikasjon

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.

 

FB: «GUI sk langrenn alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben 

Spond: «GUI Langrenn SPRINT»: http//group.spond.com/EJERG

 

DISTANSE (13-14 år) 

 

Trening

 • 2-3 fellestreninger pr uke
 • Organisert treningstilbud fra 1. mai (1 gang pr uke)
 • 2 ganger pr uke fra skolestart
 • Weekendsamlinger Kickoff på vårparten, Torsby og Trysil
 • Oppsøker alternative steder for å få variasjon på ski (eks Holmenkollen, Konnerud og Vestmarka)
 • Enkelte samlinger i nærområdet
 • Oppstart barmark med treningstilbud fra mai og mer systematisk etter sommerferien.
  1. Tirsdag 1830-2000
  2. Torsdag 1830-2000
  3. Søndag 1000-1200 (felles langtur)
 • Mer skispesifikk barmarkstrening utover høsten
 • Systematisk trening på rulleski med progresjon fra Arnestad, til Spikkestad og Konnerud
 • Vektlegging av styrketrening, spesielt for jenter
 • Tilrettelegging for mer systematisk egentrening

 

Trenere

 1. Emre Karsten (ungdomstrener)
 2. Ole Asbjørn Solberg
 3. Vidar Johansen
 4. Pål McCarthy

 

Lagleder:

Pål McCarthy: pal.mccarthy@live.no41678228

 

Utstyr:

 • 2 par ski (klassisk/skøyting) og evt et par treningsski/felleski
 • Anbefaler 2 par sko (klassisk og skøyting)
 • 2 par staver (klassisk/skøyting)

 

Konkurranse:

Oppfordre til deltakelse i konkurranse i nærområdet og utvalgte renn på Østlandet. Stor deltakelse i klubbrenn, kretsrenn, KM og Ungdomsbirken.

 

Informasjon og kommunikasjon

 

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveiledning og sportsplan for gjeldende sesong.

 

FB: «GUI sk langrenn alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben

Egen FB gruppe: Nyheter og rapporter fra arr og aktiviteter

Spond: «GUI sk Distanse». Egen spondgruppe med detaljerte treningsplaner og aktiviteter 

http//group.spond.com/SYBGJ


 

TEAM EID/HL (15-16 år)

Team Eid er et samarbeid mellom Gui sk og DIF for å gi ungdommer et bedre sportslig tilbud.

Trening

 • 2-3 fellestreninger pr uke
 • Oppstart med 1-2 fellestreninger fra mai
 • Økt fokus på egentrening
 • Fokus på samlinger (Torsby, Trysil og egne samlinger)
 • Prøveordning for ungdommer fra 14 års alder
 • Tilbud om individuell treningsplanlegging og veiledning

 

Trenere

 1. Hans Petter Hotvedt (hovedtrener)
 2. Vidar Johansen (hovedtrener)
 3. Einar Børve

 

Lagledere:

Einar Børve: einbo@gmail.com, tlf: 99585574

Aasmund Berg: aaonsaker@hotmail.com, tlf: 98268929

 

Utstyr:

 • Bør ha et treningspar og et konkurransepar i hver stilart
 • Bør ha klassisk og skøyterulleski med normal rullemotstand

 

Konkurranser:

 • Jevnlig deltakelse i renn
 • Stor deltakelse i Cup renn, KM, utvalgte kretsrenn, HL og Ungdomsbirken

 

Informasjon og kommunikasjon: 

 

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.

 

FB: GUI sk Langrenn Alle: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben

 

Egen FB gruppe: Team Eid Langrenn – Intern

 

Instagram: team_eid

 

Spond: «Team Eid/HL»: YKWAM

 

TEAM VESTMARK (16-20 år)

 • Team Vestmarka er for alle skiløpere uavhengig av grad av satsing. Her er det alt fra aktive langrennsløpere som ikke går mange skirenn til utøvere på juniorlandslaget. Hver enkelt klubb som er med i Team Vestmarka har anledning til å supplere med et klubbtilbud for å styrke det mindre lokale miljøet. Dette kan være organisert tilbud som styrketrening, ekstra teknikkøkter og mindre treningssamlinger. I tillegg forsøker vi å hjelpe hverandre med kjøregrupper, bistå med innspill rundt utstyr og prepp der det ikke er inkludert i Team Vestmarka. Utøverne finner hverandre også til egentreninger. Nytt for denne sesongen er at klubbene i Team Vestmarka har besluttet at det nå også er et tilbud til satsende seniorer som har tilhørighet i moderklubbene. Flere av trenerne er eksempelvis med i denne gruppa. Det er mye kompetanse i et så stort nettverk som Team Vestmarka har blitt. Er det noen med tilknytning til Gui SK som er nysgjerrig på noe, så er det bare hyggelig om en spør, så skal vi se om vi får gode svar i nettverket eller videre ut i øvrig nettverk. 
 • Frist for påmelding for utøverne er 1/6, da vil disse sidene bli oppdatert med riktige klubber, styremedlemmer, trenere og utøvere etc.
 • Se hjemmeside for mer info http://teamvestmarka.no/ og fra der får en også link til Facebook og Instagram. 
 • Frist for påmelding for utøverne er 1/6, da vil disse sidene bli oppdatert med riktige klubber, styremedlemmer, trenere og utøvere etc.
 • Kontaktperson: Marius Brustad, mabrust@gmail.com, 950 36 022

 


 

 

TEAM AKTIV  

 

Breddetilbud for aktive mosjonister som ønsker å bli med i et treningsfellesskap med målsetting om å delta i turløp e.l.

Trening

 • 2 treninger pr uke
 • Teknikkurs for voksne på ski
 • Oppstart ultimo aug

 

Oppmann/kontaktperson: 

Utviklingsmål

 • Få med flest mulig på trening
 • Flest mulig gjennomfører ett eller flere langløp/turrenn e.l.


Konkurranser

Flest mulig deltar i ett eller flere utvalgte løp/turrenn/triathlon og/eller sykkelløp e.l.

 

Informasjon og kommunikasjon

Hjemmeside: www.guisk.noPå hjemmesiden finner dere Gui sk langrenns utviklingsplan, verdigrunnlag og veivalg, utstyrsveildening og sportsplan for gjeldende sesong.

 

FB: «GUI sk Langrenn Alle»: Informasjon om fellesaktiviteter og hva som skjer i klubben.

FB: «GUI sk Langrenn Team Aktiv»: Detaljer om treningsplaner og koordinering av aktiviteter